ให้จับ ให้ถือ ภาษาญี่ปุ่น

取らす แปลว่า
(取らす อ่านว่า とらす[tora su])

ให้จับ ให้ถือ ภาษาญี่ปุ่น 取らす

ตัวอย่างประโยค 取らす ภาษาญี่ปุ่น

孟子曰く 義を取らす

ใส่ความเห็น