การล้มทั้งคู่ ภาษาญี่ปุ่น

共倒れ แปลว่า
(共倒れ อ่านว่า ともだおれ[tomoda ore])

การล้มทั้งคู่ ภาษาญี่ปุ่น 共倒れ

ตัวอย่างประโยค 共倒れ ภาษาญี่ปุ่น

宮殿に着く前に共倒れ

ใส่ความเห็น