เศรษฐี มั่งคั่ง ภาษาญี่ปุ่น

富める แปลว่า
(富める อ่านว่า とめる[tomeru])

เศรษฐี มั่งคั่ง ภาษาญี่ปุ่น 富める

ตัวอย่างประโยค 富める ภาษาญี่ปุ่น

富める者の資産を取り上げるだろう」

ใส่ความเห็น