อาการเดินอย่างหมดเรี่ยวหมดแรง ภาษาญี่ปุ่น

とぼとぼ แปลว่า
(とぼとぼ อ่านว่า とぼとぼ[tobotobo])

อาการเดินอย่างหมดเรี่ยวหมดแรง ภาษาญี่ปุ่น とぼとぼ

ตัวอย่างประโยค とぼとぼ ภาษาญี่ปุ่น

パンツ とぼとぼ歩くないよ

ใส่ความเห็น