หนี โบยบิน บิน กระโดด ข้าม ภาษาญี่ปุ่น

跳ぶ แปลว่า
(跳ぶ อ่านว่า とぶ[tobu])

หนี โบยบิน บิน กระโดด ข้าม ภาษาญี่ปุ่น 跳ぶ

ตัวอย่างประโยค 跳ぶ ภาษาญี่ปุ่น

跳ぶんだ

ใส่ความเห็น