บินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (ของแมลง) ภาษาญี่ปุ่น

飛び移る แปลว่า
(飛び移る อ่านว่า とびうつる[tobi utsuru])

บินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (ของแมลง) ภาษาญี่ปุ่น 飛び移る

ตัวอย่างประโยค 飛び移る ภาษาญี่ปุ่น

あの車に飛び移るんだ

ใส่ความเห็น