ทำให้เรียบร้อย จัดแจง จัดเตรียม ภาษาญี่ปุ่น

整える แปลว่า
(整える อ่านว่า ととのえる[totonoeru])

ทำให้เรียบร้อย จัดแจง จัดเตรียม ภาษาญี่ปุ่น 整える

ตัวอย่างประโยค 整える ภาษาญี่ปุ่น

先を読んで食事を準備し ベッドを整える

ใส่ความเห็น