เสื้อโค้ทสั้นของผู้หญิง ภาษาญี่ปุ่น

トッパー แปลว่า
(トッパー อ่านว่า とっぱー[toppa ̄])

ตัวกัก ภาษาญี่ปุ่น ストッパー
เสื้อโค้ทสั้นของผู้หญิง ภาษาญี่ปุ่น トッパー

ตัวอย่างประโยค トッパー ภาษาญี่ปุ่น

ドアストッパー

ใส่ความเห็น