สรรพคุณพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น

特効 แปลว่า
(特効 อ่านว่า とっこう[tokkō])

สรรพคุณพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น 特効

ตัวอย่างประโยค 特効 ภาษาญี่ปุ่น

この特効薬を…

ใส่ความเห็น