การฝึกฝนอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น

特訓 แปลว่า
(特訓 อ่านว่า とっくん[tokkun])

การฝึกฝนอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น 特訓

ตัวอย่างประโยค 特訓 ภาษาญี่ปุ่น

7ヶ月の特訓の末 作られたハーブ監督のチームー

ใส่ความเห็น