รถไฟด่วนพิเศษ การรีบเร่งอย่างมาก ภาษาญี่ปุ่น

特急 แปลว่า
(特急 อ่านว่า とっきゅう[tokkyū])

รถไฟด่วนพิเศษ การรีบเร่งอย่างมาก ภาษาญี่ปุ่น 特急

ตัวอย่างประโยค 特急 ภาษาญี่ปุ่น

m 5 123 l 350 123 350 245 5 245 9と3 4番線 ホグワーツ特急

ใส่ความเห็น