การไม่ถืออาวุธ การไม่พึ่งพาใคร มือเปล่า ภาษาญี่ปุ่น

徒手 แปลว่า
(徒手 อ่านว่า としゅ[to shi ~yu])

การไม่ถืออาวุธ การไม่พึ่งพาใคร มือเปล่า ภาษาญี่ปุ่น 徒手

ตัวอย่างประโยค 徒手 ภาษาญี่ปุ่น

徒手格闘技は省略だ

ใส่ความเห็น