การขายถูกเป็นพิเศษ ราคาพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น

特売 แปลว่า
(特売 อ่านว่า とくばい[toku bai])

การขายถูกเป็นพิเศษ ราคาพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น 特売

ตัวอย่างประโยค 特売 ภาษาญี่ปุ่น

(シゲオ)特売以外で 肉 買うな! 賞味期限は 目安と思え! はい!

ใส่ความเห็น