ชั้นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น

特等 แปลว่า
(特等 อ่านว่า とくとう[toku tō])

ชั้นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น 特等

ตัวอย่างประโยค 特等 ภาษาญี่ปุ่น

さあ登って 特等席だ 長々待ったかいがあるだろう

ใส่ความเห็น