การสั่ง(สินค้า)พิเศษ ภาษาญี่ปุ่น

特注 แปลว่า
(特注 อ่านว่า とくちゅう[to kuchi ~yuu])

การสั่ง(สินค้า)พิเศษ ภาษาญี่ปุ่น 特注

ตัวอย่างประโยค 特注 ภาษาญี่ปุ่น

特注で作らせた酸素吸入器だ さわるんじゃない

ใส่ความเห็น