คุณสมบัติพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น

特質 แปลว่า
(特質 อ่านว่า とくしつ[tokushitsu])

คุณสมบัติพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น 特質

ตัวอย่างประโยค 特質 ภาษาญี่ปุ่น

優秀な召使の持つ 特質とは何か

ใส่ความเห็น