ต่างจากสิ่งอื่นๆ โดดเด่น พิเศษ ภาษาญี่ปุ่น

特異 แปลว่า
(特異 อ่านว่า とくい[to kui])

ต่างจากสิ่งอื่นๆ โดดเด่น พิเศษ ภาษาญี่ปุ่น 特異

ตัวอย่างประโยค 特異 ภาษาญี่ปุ่น

六つの特異性があった

ใส่ความเห็น