ปล่อยให้เป็นอิสระ แยกจากกัน ภาษาญี่ปุ่น

解き放す แปลว่า
(解き放す อ่านว่า ときはなす[tokihanasu])

ปล่อยให้เป็นอิสระ แยกจากกัน ภาษาญี่ปุ่น 解き放す

ตัวอย่างประโยค 解き放す ภาษาญี่ปุ่น

猛獣を解き放す

ใส่ความเห็น