บางครั้งบางคราว ภาษาญี่ปุ่น

時折 แปลว่า
(時折 อ่านว่า ときおり[tokiori])

บางครั้งบางคราว ภาษาญี่ปุ่น 時折

ตัวอย่างประโยค 時折 ภาษาญี่ปุ่น

でも時折僕たちに古い考えを 呼び起こさせる人間がいるだろ?

ใส่ความเห็น