การตำหนิติเตียน ภาษาญี่ปุ่น

咎め แปลว่า
(咎め อ่านว่า とがめ[togame])

การตำหนิติเตียน ภาษาญี่ปุ่น 咎め

ตัวอย่างประโยค 咎め ภาษาญี่ปุ่น

何をしても お咎めナシ

ใส่ความเห็น