การมาถึง(ของวาระ โอกาส) การแวะเวียนมา ภาษาญี่ปุ่น

到来 แปลว่า
(到来 อ่านว่า とうらい[tō rai])

การมาถึง(ของวาระ โอกาส) การแวะเวียนมา ภาษาญี่ปุ่น 到来

ตัวอย่างประโยค 到来 ภาษาญี่ปุ่น

私は、我々の新しい友人が 次の時代の到来を告げると思っています

ใส่ความเห็น