ปริมาณยาที่กำหนดให้ทาน ภาษาญี่ปุ่น

投薬 แปลว่า
(投薬 อ่านว่า とうやく[tō yaku])

ปริมาณยาที่กำหนดให้ทาน ภาษาญี่ปุ่น 投薬

ตัวอย่างประโยค 投薬 ภาษาญี่ปุ่น

投薬治療をやめる

ใส่ความเห็น