ของที่ขโมยมา ของโจร ภาษาญี่ปุ่น

盗品 แปลว่า
(盗品 อ่านว่า とうひん[tōhin])

ของที่ขโมยมา ของโจร ภาษาญี่ปุ่น 盗品

ตัวอย่างประโยค 盗品 ภาษาญี่ปุ่น

もともと 盗品だったわけね

ใส่ความเห็น