มหาวิทยาลัยโตเกียว ภาษาญี่ปุ่น

東大 แปลว่า
(東大 อ่านว่า とうだい[tō dai])

มหาวิทยาลัยโตเกียว ภาษาญี่ปุ่น 東大

ตัวอย่างประโยค 東大 ภาษาญี่ปุ่น

東大門(トンデムン)で仕入れて―

ใส่ความเห็น