โยน ปา ขว้าง ภาษาญี่ปุ่น

投じる แปลว่า
(投じる อ่านว่า とうじる[tōjiru])

โยน ปา ขว้าง ภาษาญี่ปุ่น 投じる

ตัวอย่างประโยค 投じる ภาษาญี่ปุ่น

俺を殺すためなら 全財産でも投じる

ใส่ความเห็น