ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ภาษาญี่ปุ่น

当事者 แปลว่า
(当事者 อ่านว่า とうじしゃ[tō jisha])

ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ภาษาญี่ปุ่น 当事者

ตัวอย่างประโยค 当事者 ภาษาญี่ปุ่น

例えば レーガンの時は 当事者に損失を埋めさせる代わりに

ใส่ความเห็น