ทิศตะวันออกและตะวันตก ภาษาญี่ปุ่น

東西 แปลว่า
(東西 อ่านว่า とうざい[to uzai])

ทิศตะวันออกและตะวันตก ภาษาญี่ปุ่น 東西

ตัวอย่างประโยค 東西 ภาษาญี่ปุ่น

その締めくくりとなる この東西歌謡祭

ใส่ความเห็น