การถอนหายใจ ภาษาญี่ปุ่น

吐息 แปลว่า
(吐息 อ่านว่า といき[to iki])

การถอนหายใจ ภาษาญี่ปุ่น 吐息

ตัวอย่างประโยค 吐息 ภาษาญี่ปุ่น

貴女の吐息が・・

ใส่ความเห็น