ค่าโทรศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น

電話代 แปลว่า
(電話代 อ่านว่า でんわだい[denwa dai])

ค่าโทรศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น 電話代

ตัวอย่างประโยค 電話代 ภาษาญี่ปุ่น

君の旅費と テロンの電話代も払ってる

ใส่ความเห็น