จิตใจสื่อถึงกันโดยไม่ต้องพูด ภาษาญี่ปุ่น

伝心 แปลว่า
(伝心 อ่านว่า でんしん[den shin])

การรู้ใจกันโดยไม่จำเป็นต้องพูด ภาษาญี่ปุ่น 以心伝心
จิตใจสื่อถึงกันโดยไม่ต้องพูด ภาษาญี่ปุ่น 伝心

ตัวอย่างประโยค 伝心 ภาษาญี่ปุ่น

以心伝心だな

ใส่ความเห็น