นกพิราบสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่น

伝書鳩 แปลว่า
(伝書鳩 อ่านว่า でんしょばと[den shoba to])

นกพิราบสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่น 伝書鳩

ตัวอย่างประโยค 伝書鳩 ภาษาญี่ปุ่น

熊じゃなくて伝書鳩だったら よかったな

ใส่ความเห็น