ระบบไฟฟ้า ภาษาญี่ปุ่น

電気系統 แปลว่า
(電気系統 อ่านว่า でんきけいとう[den kike Itō])

ระบบไฟฟ้า ภาษาญี่ปุ่น 電気系統

ตัวอย่างประโยค 電気系統 ภาษาญี่ปุ่น

電気系統 オン

ใส่ความเห็น