ส่วนเกิน คนตาโปน ตาโปน ภาษาญี่ปุ่น

出目 แปลว่า
(出目 อ่านว่า でめ[de me])

ส่วนเกิน คนตาโปน ตาโปน ภาษาญี่ปุ่น 出目

ตัวอย่างประโยค 出目 ภาษาญี่ปุ่น

私は 出目川さんと 打ち合わせたい事があって

ใส่ความเห็น