พูดโดยไม่คิด ภาษาญี่ปุ่น

出任せ แปลว่า
(出任せ อ่านว่า でまかせ[demakase])

พูดโดยไม่คิด ภาษาญี่ปุ่น 出任せ

ตัวอย่างประโยค 出任せ ภาษาญี่ปุ่น

アルは出任せばっかだぜ

ใส่ความเห็น