อาหารที่นำมาส่งตามสั่ง ภาษาญี่ปุ่น

出前 แปลว่า
(出前 อ่านว่า でまえ[de mae])

อาหารที่นำมาส่งตามสั่ง ภาษาญี่ปุ่น 出前

ตัวอย่างประโยค 出前 ภาษาญี่ปุ่น

出前取る気分じゃない

ใส่ความเห็น