หน้าผาหรือภูเขาที่ยื่นออกมา ภาษาญี่ปุ่น

出鼻 แปลว่า
(出鼻 อ่านว่า でばな[deba na])

หน้าผาหรือภูเขาที่ยื่นออกมา ภาษาญี่ปุ่น 出鼻

ตัวอย่างประโยค 出鼻 ภาษาญี่ปุ่น

あざやかな勝利で 曹操は出鼻をくじかれた!

ใส่ความเห็น