ฟันยื่น คนที่ฟันยื่น ภาษาญี่ปุ่น

出っ歯 แปลว่า
(出っ歯 อ่านว่า でっぱ[deppa])

ฟันยื่น คนที่ฟันยื่น ภาษาญี่ปุ่น 出っ歯

ตัวอย่างประโยค 出っ歯 ภาษาญี่ปุ่น

君は出っ歯の男が 好きなのかい?

ใส่ความเห็น