วัดดวง การตัดสินใจไปตามสถานการณ์เดี๋ยวนั้น ภาษาญี่ปุ่น

出たとこ勝負 แปลว่า
(出たとこ勝負 อ่านว่า でたとこしょうぶ[deta toko shōbu])

วัดดวง การตัดสินใจไปตามสถานการณ์เดี๋ยวนั้น ภาษาญี่ปุ่น 出たとこ勝負

ตัวอย่างประโยค 出たとこ勝負 ภาษาญี่ปุ่น

ハナから 出たとこ勝負

ใส่ความเห็น