งานที่นั่งทำที่โต๊ะ ไม่ต้องออกไปทำข้างนอก ภาษาญี่ปุ่น

デスクワーク แปลว่า
(デスクワーク อ่านว่า ですくわーく[de sukuwa ̄ ku])

งานที่นั่งทำที่โต๊ะ ไม่ต้องออกไปทำข้างนอก ภาษาญี่ปุ่น デスクワーク

ตัวอย่างประโยค デスクワーク ภาษาญี่ปุ่น

デスクワークに 殺られそうだ

ใส่ความเห็น