การตกแต่ง ภาษาญี่ปุ่น

デコレーション แปลว่า
(デコレーション อ่านว่า でこれーしょん[de kore ̄ shon])

การตกแต่ง ภาษาญี่ปุ่น デコレーション

ตัวอย่างประโยค デコレーション ภาษาญี่ปุ่น

デコレーションがきれいだな 良い年を

ใส่ความเห็น