การเมาไม่ได้สติ ภาษาญี่ปุ่น

泥酔 แปลว่า
(泥酔 อ่านว่า でいすい[de isu i])

การเมาไม่ได้สติ ภาษาญี่ปุ่น 泥酔

ตัวอย่างประโยค 泥酔 ภาษาญี่ปุ่น

彼女の隣で横になり 泥酔した 彼女と同じだ

ใส่ความเห็น