ออกไปที่โน่นที่นี่ ภาษาญี่ปุ่น

出歩く แปลว่า
(出歩く อ่านว่า であるく[de aruku])

ออกไปที่โน่นที่นี่ ภาษาญี่ปุ่น 出歩く

ตัวอย่างประโยค 出歩く ภาษาญี่ปุ่น

出歩くでないぞ

ใส่ความเห็น