เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น

天文学的 แปลว่า
(天文学的 อ่านว่า てんもんがくてき[ten mon ga ku teki])

เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น 天文学的

ตัวอย่างประโยค 天文学的 ภาษาญี่ปุ่น

天文学的な量です

ใส่ความเห็น