ชื่อร้าน ภาษาญี่ปุ่น

店名 แปลว่า
(店名 อ่านว่า てんめい[ten mei])

ชื่อร้าน ภาษาญี่ปุ่น 店名

ตัวอย่างประโยค 店名 ภาษาญี่ปุ่น

ウィンチェスターの店名だからだろ

ใส่ความเห็น