พรสวรรค์ ภาษาญี่ปุ่น

天分 แปลว่า
(天分 อ่านว่า てんぶん[Ten bun])

พรสวรรค์ ภาษาญี่ปุ่น 天分

ตัวอย่างประโยค 天分 ภาษาญี่ปุ่น

私を陥れた男は 卓越した天分を持っていた

ใส่ความเห็น