พระเจ้าลงโทษ สวรรค์ลงโทษ ภาษาญี่ปุ่น

天罰 แปลว่า
(天罰 อ่านว่า てんばつ[ten batsu])

พระเจ้าลงโทษ สวรรค์ลงโทษ ภาษาญี่ปุ่น 天罰

ตัวอย่างประโยค 天罰 ภาษาญี่ปุ่น

さよう さよう。 まさしく天罰じゃ 卑怯者。

ใส่ความเห็น