กฎธรรมชาติ ภาษาญี่ปุ่น

天道 แปลว่า
(天道 อ่านว่า てんとう[tentō])

กฎธรรมชาติ ภาษาญี่ปุ่น 天道

ตัวอย่างประโยค 天道 ภาษาญี่ปุ่น

天道様 拝んで

ใส่ความเห็น