(ย้าย)หลายแห่ง ภาษาญี่ปุ่น

転々 แปลว่า
(転々 อ่านว่า てんてん[tenten])

(ย้าย)หลายแห่ง ภาษาญี่ปุ่น 転々

ตัวอย่างประโยค 転々 ภาษาญี่ปุ่น

逃れるため 居場所を転々としてる

ใส่ความเห็น