นิทรรศการแสดงสินค้า งานแสดงผลงาน ภาษาญี่ปุ่น

展示会 แปลว่า
(展示会 อ่านว่า てんじかい[tenji kai])

นิทรรศการแสดงสินค้า งานแสดงผลงาน ภาษาญี่ปุ่น 展示会

ตัวอย่างประโยค 展示会 ภาษาญี่ปุ่น

メーカーの展示会に デモを持っていって―

ใส่ความเห็น