การย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ การย้ายออก ภาษาญี่ปุ่น

転出 แปลว่า
(転出 อ่านว่า てんしゅつ[ten shutsu])

การย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ การย้ายออก ภาษาญี่ปุ่น 転出

ตัวอย่างประโยค 転出 ภาษาญี่ปุ่น

本当に車の運転出来るの? エレーン

ใส่ความเห็น